Monthly Archives: August 2020

มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคอาหาร ยารักษาโรค และผ้าปูสำหรับใช้ในการผ่าตัดและดูแลทำความสะอาดสัตว์ป่วย ให้แก่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุจนัขและแมวจรจัด

วันที่ 29  สิงหาคม 2563 มูลนิธิจาวลาและเครือโรงแรมบีทู ได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด  ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งบริจาคอาหารสุนัขและแมว ยาสำหรับรักษาโรค และผ้าปูจำนวน 276 ผืน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและดูแลทำความสะอาดสัตว์ป่วย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ในการดูแลสุนัขและแมวจรจัดต่อไป มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2552  ปัจจุบันมีน้องหมาและน้องแมวหลายร้อยตัว โดยที่ดอยสะเก็ดจะเป็นน้องแมวกับน้องหมารวมกัน 112 ตัวที่ป่วยพิการ ส่วนที่สันป่าตองจะเป็นน้องหมา 500 ตัว สุนัขและแมวทุกตัวเป็นสุนัขเร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง หิวโหย เป็นโรค และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงถูกทำร้ายโดยเจ้าของหรือผู้คนที่ไม่ต้องการพวกเขา คุณน้ำฝนผู้ดูแลมูลนิธิแห่งนี้บอกกับเราว่าจุดประสงค์ของมูลนิธิสันติสุขคือ  “ให้ชีวิตใหม่แก่สุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้ง”   โดยให้ความช่วยเหลือในการรับเข้ามาเลี้ยง ช่วยในการทำหมันสัตว์เลี้ยงทุกตัว ให้ที่อยู่อาศัย อาหาร การรักษาพยาบาล  … Continue reading

Posted in Offers | Tagged , , , | Comments Off on มูลนิธิจาวลาแชริตี้ บริจาคอาหาร ยารักษาโรค และผ้าปูสำหรับใช้ในการผ่าตัดและดูแลทำความสะอาดสัตว์ป่วย ให้แก่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุจนัขและแมวจรจัด