Monthly Archives: December 2012

B2 Hotel เชียงใหม่ สาขาคำเที่ยงได้ต้อนรับสมาชิกวงแทททู คัลเล่อร์ (TattooColour)

B2 Hotel เชียงใหม่ สาขาคำเที่ยงได้ต้อนรับสมาชิกวงแทททู คัลเล่อร์ (TattooColour) วงดนตรีแนววาไรตี้ร็อคจากค่ายสมอลล์รูม ในโอกาสที่สมาชิกทั้ง 4 ประกอบด้วย หรินทร์ สุธรรมจรัส (ดิม) รัฐ พิฆาตไพรี (รัฐ) เอกชัย โชติรุ่งโรจน์ (ตง) และ ธนบดี ธีรพงศ์ภักดี (จั้มพ์) มาพบปะแฟนเพลงชาวเชียงใหม่พร้อมกับขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ CHIQ Bar เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

Posted in b2 happenings | Tagged | Comments Off on B2 Hotel เชียงใหม่ สาขาคำเที่ยงได้ต้อนรับสมาชิกวงแทททู คัลเล่อร์ (TattooColour)

โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 2 โรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจ็ทโฮเท็ล ขอแสดงความยินดี แก่น้องๆ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกทีมที่เข้าแข่งขันจากทั้ง 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, มหาวิทยาลัยเอเชีย ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง…ในการเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการประกวดแผนการตลาด B2 Boutique & Budget Hotel Thailand Marketing Plan Contest ครั้งที่ 2” ในครั้งนี้ ซึ่งทีมผู้ชนะ ได้แก่ … Continue reading

Posted in b2 happenings | Comments Off on โครงการประกวดแผนการตลาดโรงแรมบีทู ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแต่งเพลง B2 SONG ครั้งที่ 2

โครงการประกวดแต่งเพลง B2 SONG ครั้งที่ 2 B2 Boutique & Budget Hotel ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรียนนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรีร่วมท้าทายคิดค้นคว้าแล้วกล่ันจินตนาการ ของคุณมาแต่งเพลงคุณภาพส่งผลงานเพลงเข้ามาวัดฝีมือในการประกวดโครงการ B2Song Contest Season 2 ภายใต้หัวข้อ “Stay with me B2 HOTEL” วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปท่ีมีพรสวรรค์ทักษะความรู้ความสามารถด้านการแต่งเนื้อร้อง หรือ ทำนองเพลงเพื่อผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน และ บุคคลท่ัวไป ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางบทเพลง สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปใช้ความสามารถของตนเองกล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์โดยการให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ B2Hotels ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยการสนับสนุนให้ ทุกคนหันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ … Continue reading

Posted in b2 happenings | Comments Off on โครงการประกวดแต่งเพลง B2 SONG ครั้งที่ 2