Monthly Archives: February 2020

มูลนิธิจาวลา แชริติ้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทูเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้ายินดี จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบของบริจาค

1 กุมภาพันธ์ 2563 เด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกัน การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กกำพร้า เป็นสิ่งที่ทางเราตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิจาวลา แชริตี้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทู ได้มีโอกาสไปเยี่ยม “ บ้านเด็กกำพร้ายินดี” ที่ตั้งอยู่บ้านวังขุมเงิน ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  โดยมีอาจารย์อรรถพล กองทรายมูลเป็นผู้ก่อตั้งและในวันนี้เราได้พบคุณแม่ดอย (ภรรยาผู้ก่อตั้ง) มาต้อนรับและดูแลทีมงานของมูลนิธิ สำหรับการไปเยี่ยม “บ้านเด็กกำพร้ายินดี” ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิจาวลาได้นำอุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารสด มาบริจาคให้กับ “บ้านเด็กกำพร้ายินดี” เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารด้วย อีกทั้งทางมูลนิธิฯ ได้เตรียมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมรถไฟลูกโป่ง กิจกรรมวาดภาพ ไปให้น้องๆได้ร่วมสนุก … Continue reading

Posted in Offers | Tagged , , , | Comments Off on มูลนิธิจาวลา แชริติ้ร่วมกับเครือโรงแรมบีทูเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้ายินดี จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบของบริจาค