Reservation

B2 Wallet พร้อมเปิดให้บริการ รับส่วนลดค่าห้องพักในเครือโรงแรมบีทูทั่วประเทศ เมื่อเติมเงินและชำระผ่าน B2 Wallet และขอแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2

May 1, 2018

เรียน ลูกค้าไอแอมบีทู

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป บริษัทจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมคือ บัตรไอแอมบีทู (I AM B2) ซึ่งใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตร ไปเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยจะใช้ชื่อว่า B2 Wallet Application ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถตอบสองความต้องการผู้บริโภค และเพิ่มมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นี้มีผลทำให้ บัตรไอแอมบีทู ในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าห้องพักและบริการในเครือโรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจท ได้อีกต่อไป

ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2 (ไอแอมบีทูลูกค้าบุคคล) โดยการยุตินี้จะมีผล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายในระยะเวลา 31 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการบัตร I AM B2 (ไอแอมบีทูลูกค้าบุคคล) บริษัทฯ จึงได้แนบคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริการที่จะปิด สิ่งที่ลูกค้าต้องดำเนินการ ระยะเวลาที่กำหนด
I AM B2 กรุณาใช้ยอดเงินคงเหลือในบัญชี I AM B2 ของท่านให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเติมเงินผ่านบัตร และใช้มูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตร ชำระค่าห้องพักและบริการ ณ โรงแรมบีทู บูติก แอนด์ บัดเจททุกสาขาได้ตามปกติ 31 วัน
(01 พ.ค. – 31 พ.ค. 61)
สำหรับลูกค้าที่ยังมีมูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตร I AM B2 สามารถโอนไปสะสมในบัญชี B2 Wallet Application ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
• ดาวน์โหลด B2 Wallet Application และลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอโอนเงินสะสมในบัตรไปยังบัญชี B2 Wallet
• หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าลูกค้ายินดีสละสิทธิ์ผลประโชน์ที่มีในบัตร I AM B2 ทั้งหมด
• หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บัตร I AM B2 โดยไม่มีความประสงค์จะใช้บริการ B2 Wallet Application มูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตรไอแอมบีทูนั้นจะไม่สามารถขอคืน ถอน และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บัตรไอแอมบีทู
ตั้งแต่วันที่
1 พ.ค. 61 – 31 ธ.ค.61

หากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02-222-1133 ต่อ แผนกลูกค้าบัตรไอแอมบีทู (วันและเวลาทำการ: จ – ส เวลา 08:30 น. – 17:30 น.) หรือ อีเมล member@b2hotel.com

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด | เครือโรงแรม บีทู บูติก แอนด์ บัดเจท

เตรียมพบกับ B2 Wallet เร็วๆ นี้ Application ในรูปแบบ e-money ครบทุกการใช้จ่าย จบง่ายใน App เดียว และแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2 (ไอแอมบีทูลูกค้าบุคคล)


แฟนคลับ B2 สามารถติดตามเราจากช่องทางต่อไปนี้คะ
B2 Hotel’s fans can stay tuned through the following channels:

B2 Hotel on Facebook  B2 Hotel on Instagram  B2 Hotel on Twitter  B2 Hotel on Twitter  B2 Hotel on LINE Official  B2 Hotel on YouTube  B2 Hotel on Google+ B2 Hotel on Pinterest